English | صفحه نخست
 
 
 محصولات  نرم افزار اپتوکیت

 اپتوکیت - سیستم سنجش بینایی

اپتوکیت - سیستم سنجش بیناییارزیابی سیستم بینایی و آگاهی از احتمال وجود اختلالات بینایی در کودکان یکی از وظایف مهم مربی های بهداشت محسوب می شود. مربی های بهداشت یکی از مهمترین حلقه های زنجیره پیشگری و درمان در نظام سلامت هستند. شناسایی زودهنگام اختلالات بینایی و ارجاع به موقع دانش آموزان به متخصصین مربوطه و نیز پایش شرایط بینایی دانش آموزان پس از دریافت درمان های مقتضی، منجر به یک درمان موفق خواهد شد. در واقع بسیاری از اختلالهای بینایی همچون عیوب انکساری، تنبلی چشم، اختلال دیدرنگ، انحرافات مخفی و آشکار چشم نیاز به تشخیص به موقع و مداومت در درمان دارند. وجود اطلاعات و آگاهی از مشکلات احتمالی بینایی دانش آموزان، ارجاع، پیگیری و یادآوری های مناسب و به موقع آنها به دانش آموزان و خانواده های آنها و نیز ارتباط نزدیک با متخصصین مربوطه نتایج موثری در تامین سلامت بینایی دانش آموزان خواهد داشت.
برای دستیابی به این وظایف خطیر، ابزار مناسب، استاندارد و پایدار بخش اساسی در افزایش کیفیت این خدمات خواهد بود.
در همین راستا، شرکت فراکاوش با همکاری گروه اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی ایران اقدام به طراحی، شبیه سازی و پیاده سازی آزمون های بینایی نموده است. این آزمون ها امکانات مناسبی را جهت غربالگری و پایش اختلالات بینایی فراهم خواهد ساخت.

 
 
محصولات  
اپتوسیس (OPTOSYS)
اپتوکیت (OPTOKIT)
آزمون ارزیابی تیزبینی
آزمون دید رنگ
آزمون Sun Burst
آزمون حساسیت کانتراست
آزمون دوکرام (Duochrome)
سفارش محصول
تماس با ما | مشتریان | همکاران | خدمات و راه حلها | محصولات | درباره ما | صفحه اصلي